JOMEC’s Hidden Talent: An Interview with Landscape Photographer Daniel Alford

Guest post from Hiu Chan

It was only through a brief encounter that I came to discover a hidden talented photographer in our School. Besides working as a Technical Staff member at JOMEC, Daniel Alford (known to all as Alfie) is also a landscape photographer who has travelled the world. Currently a promoted landscape photographer on Instagram, Daniel will have an exhibition in Shanghai later this year. Let’s hear what he says about his passion in photography. ….

 

 

alfie

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

Students in the news room

Posted by Sian Morgan Lloyd

Last week we highlighted opportunities for you to use Welsh in your studies, including choosing modules taught in collaboration with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Find out about the experience of three Cardiff students who experienced life at the heart of a real-life newsroom, working with Radio Cymru as part of their studies.

Abbie Bolitho, Anna Griffin and Elin Lloyd are students in the School of Welsh, who also study the ‘Yr Ystafell Newyddion’ (The News Room) Welsh modules in the School of Journalism, Media and Cultural Studies.

When deciding on the topic for her radio package, Abbie  chose a topic that as a Welsh learner is close to her heart – learning Welsh as a second language.

Abbie said: “It was good to learn how to use the technology, and to make editorial decisions. The best thing was hearing the package live on air and receiving positive my work!”

In a brave and personal package Elin highlighted the lack of Welsh language care for people like her brother Gwion, who has Down’s Syndrome. He is blind and finds it difficult to communicate – especially in English.

Elin said: “Whilst I was preparing the package, BBC Cymru Fyw asked me to write an article on the situation. That meant that I gained experience of writing stories in addition to broadcasting on the radio.”

Anna Griffin is considering returning to Cardiff for a postgraduate course in broadcast journalism, and as she is concerned about the fees, she decided to report on postgraduate funding opportunities.

Anna said: “It was an unbelievable experience and helped me to gain industry experience and hopefully will lead to more opportunities in the future.”

Sian Morgan Lloyd who leads the Welsh-language provision in the School of Journalism, Media and Cultural Studies said: “The relationship between the School and industry is key to ensuring meaningful experiences like this for students.

“The week was a perfect example of challenging, relevant and successful work experience.”

Find out more about studying with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Profiad bythgofiadwy’ i fyfyrwyr JOMEC Cymraeg

Ar ôl cael eu hysbrydoli gan fodiwlau cyfrwng Cymraeg JOMEC ‘Yr Ystafell Newyddion’ mae gan Abbie Bolitho, Anna Griffin ac Elin Lloyd dân yn eu boliau i ddilyn gyrfa mewn newyddiaduraeth.

Fis diwethaf cafodd y dair myfyrwraig gyfle arbennig i fod yn ohebwyr wrth gamu i ‘stafell newyddion go iawn , i ferw adran newyddion Radio Cymru.

Roedden nhw’n gyfarwydd â rhaglenni Radio Cymru yn barod, ar ôl gwneud nifer o gyfweliadau yn ystod eu hamser yn astudio’r modiwlau Cymraeg ac hefyd o Faes yr Eisteddfod tra’n gweithio i wasanaeth ‘Llais y Maes’.

Mae ‘Llais y Maes’ yn un o brosiectau Prifysgol Caerdydd sydd yn helpu pobl ifanc i adeiladu sgiliau newyddiadurol, digidol, cyfoes. Wedi torchi llawes ar y Maes am wythnos gyfan fe ddaeth cyfle unigryw i’r dair yma greu pecyn eu hunain i raglen ‘Y Post Cyntaf’ ar BBC Radio Cymru.

‘Heriol’

Gwnaeth Abbie Bolitho ddewis pwnc sydd yn agos at ei chalon fel testun ei phecyn hi, sef Cymraeg fel ail iaith.

“Un peth heriol oedd ceisio trefnu cyfweliad gyda’r Weinidog dros y Gymraeg, Alun Davies. Roedd rhaid imi fynd trwy swyddfa’r wasg ac roeddwn yn nerfus iawn!” meddai.

Serch hynny, fe lwyddodd Abbie, sydd o Dreharris ger Merthyr ac wedi dysgu Cymraeg, gael cyfweliad gydag Alun Davies AC. Cafodd ei gwaith cryn dipyn o sylw ar y diwrnod darlledu gan gynnwys eitem ar raglen Garry Owen, ‘Taro’r Post’.

“Roedd hi’n dda dysgu sut i ddefnyddio’r dechnoleg, a gwneud penderfyniadau golygyddol” meddai Abbie, “a’r peth gorau oedd clywed y pecyn yn mynd mas ar yr awyr a derbyn ymateb positif i fy ngwaith!”

Hanes ei brawd anabl oedd dewis Elin Lloyd o Gaerdydd wrth benderfynu beth oedd yn bwysig iddi hi. Mewn pecyn personol, dewr wnaeth Elin dynnu sylw at brinder gofal Cymraeg i bobl fel ei brawd, Gwion, sydd â Syndrom Down. Mae yn ddall ac yn ei ffeindio hi’n anodd i gyfathrebu – yn enwedig drwy gyfrwng y Saesneg.

“Tra’r oeddwn wrthi yn paratoi’r pecyn, fe ofynnodd BBC Cymru Fyw i mi ysgrifennu erthygl am y sefyllfa. Felly cefais y profiad o ysgrifennu stori yn ogystal â darlledu ar y radio” meddai Elin, wnaeth hefyd siarad yn fyw ar raglen ‘Taro’r Post’ am sefyllfa’r teulu.

Buddsoddi yn y Gymraeg

Myfyrwyr yr Ysgol Gymraeg yw Abbie, Elin ac Anna. Ers i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol fuddsoddi mewn darlithwyr Cymraeg, mae modd i fyfyrwyr gwneud modiwlau Cymraeg mewn pynciau eraill, megis ‘Yr Ystafell Newyddion’ yn JOMEC.

Ar ôl astudio’r modiwlau mae Anna Griffin o Gasnewydd yn ystyried dychwelyd i JOMEC i wneud ôl-radd mewn Darlledu, ond mae’n poeni am y ffioedd. Dyma felly, oedd pwnc ei hadroddiad i’r gwananaeth cenedlaethol.

Dywedodd Anna: “Rydw i wedi mynd yn ôl yn barod i gyfrannu at raglenni radio felly roedd y profiad yn anhygoel er mwyn fy helpu cael mwy o brofiadau yn y diwydiant a gobeithio arwain at fwy o gyfleoedd yn y dyfodol.”

Cydweithio mewn ffordd arloesol

Y newyddiadurwraig Sian Morgan Lloyd sydd yn arwain y ddarpariaeth Gymraeg yn JOMEC. Dywedodd hi: “Mae’r berthynas rhwng yr Ysgol a’r diwydiant yn allweddol er mwyn sicrhau profiadau ystyrlon fel hyn i fyfyrwyr.

 

“Roedd yn wych bod Radio Cymru yn barod i gydweithio mewn ffordd arloesol wrth roi sylw i faterion sydd yn bwysig i bobl ifanc, ac am roi’r cyfle iddyn nhw ohebu.

“Roedd yr wythnos yma yn enghraifft o brofiad gwaith heriol, perthnasol a llwyddianus iawn.”

Meddai cyflwynydd Taro’r Post, Garry Owen: “Roedd hi’n braf gweld brydfrydedd y myfyrwyr wrth baratoi adroddiadau, a hefyd eu sgiliau wrth ddatblygu straeon gwreiddiol mewn ffordd aeddfed a phroffesiynol.”

Dywedodd Stephen Hughes, Golygydd Newyddion Cynorthwyol Radio Cymru: “Fe ddatblygoedd y criw straeon difyr, gan weithio ar becynnau radio creadigol. Fe gafodd eu heitemau sylw ar y Post Cyntaf, yn ogystal a gwasanaethau newyddion eraill y BBC. Roeddem fel adran yn falch o roi profiad, a datblygu sgiliau newyddiadurwyr y dyfodol.”

Magu hyder

Mae Elin Lloyd bellach yn ei thrydedd flwyddyn ac yn dal i astudio newyddiaduraeth yn ogystal â’i gradd Gymraeg.

Meddai Elin: “Rydw i yn ddiolchgar iawn i’r Coleg Cymraeg ac i Jomec Cymraeg am y cyfle arbennig hwn. Teimlaf fy mod wedi magu llawer iawn o hyder trwy’r profiadau hyn.”

Ychwanegodd Anna Griffin sydd wedi graddio a nawr yn gweithio fel newyddiadurwr cymunedol :“Roedd profiad gwaith gyda BBC Radio Cymru yn wythnos arbennig a bythgofiadwy. Y peth mwyaf cofiadwy i mi oedd gwrando ar 5 munud o fy ngwaith ar BBC Radio Cymru ac yn teimlo’n mor falch!”

Journalism shines a light.

Debates about the ethics and validity of investigative journalism have been very much to the fore recently. Last week’s news agenda was to a large extent devoted to the downfall of England football manager, Sam Allardyce and the role that undercover Daily Telegraph reporters played in his demise. This week we have seen “the biggest mystery in modern literature” appear to be solved as investigative journalist Claudio Gatti revealed that he knew the real identity of the novelist Elena Ferrante. Writing for the ConversationTom Geue argued that this was a violation of anonymity which brought with it ethical and political issues which were of deep concern to us all. In the Guardian, Suzanne Moore labelled Gatti an appalling, “idiotic bin rummager” whilst the journalist himself told Radio 4’s Today programme that because millions of people bought Ferrante’s books, “In a way I think readers have the right to know something about the person who created the work”.

As these arguments ebbed and flowed it would have been easy to miss a joint report by the Sunday Times and City University’s Bureau of Investigative Journalism  which revealed that British PR company Bell Pottinger had been hired by the Pentagon in Washington to coordinate a covert propaganda campaign in Iraq following the “end” of hostilities in 2003.The investigative team revealed, through interviews with former Bell Pottinger employee, Martin Wells, that the firm was hired to create short TV reports in the style of Arabic news networks. Other tasks included the scripting of soap operas and the distribution of fake insurgent videos which could be used to track the people who watched them.

Continue reading

Sam Allardyce ‘sting’ is the latest chapter in a new era of investigative reporting

The manager of the England football team, Sam Allardyce, has resigned just five months into his job, apparently “by mutual consent” – whatever that means – after being splashed all over the pages of the Daily Telegraph which linked him with allegations of impropriety.

The Allardyce “sting” was the first part of what the Telegraph says is a series of stories yielded by a ten-month investigation into corruption in British football. The paper has alleged that Allardyce, who was only appointed to coach England in July, had used his position “to negotiate a £400,000 deal and offered advice to businessmen on how to ‘get around’ FA rules on player transfers”.

As is now so often the case in these newspaper investigations in the digital age, the Telegraph used hidden cameras to procure footage without the knowledge of Allardyce or his associates. The results led the morning news on Tuesday as the paper’s rivals scrambled to play catch-up on this apparent gotcha.

Continue reading

The Conference: Remembering, forgetting and moving on

Photojournalist I.C. Rapoport

Photojournalist I.C. Rapoport, who photographed Aberfan for Life magazine

Posted by Dr Janet Harris

The conference began with a story of a child.  Standing in front of a picture of the white-haired 8 year old boy, an adult Jeff Edwards and ex Merthyr Tydfil council leader told his story of that day. 

He was last survivor to be rescued from coal tip no. 7 which slid down the mountain nearly 50 years ago engulfing Pantglas junior school in Aberfan on October 21st 1966.  144 people died, 116 of them were children.

Organised by the School of Journalism, Media and Cultural Studies, the structure echoed that of a broadcast programme, starting with an authentic emotional tale to hook the audience and set the context for the day.  Among the invited speakers and attendees were Aberfan residents, and participants from the media and academia, gathered to examine how both the media and the community remembered, and forgot, and whether and how both groups have or could move on.

What emerged was a moving and fascinating day where some of the disaster survivors: children, family members, reporters and emergency service workers, spoke publicly for the first time after 50 years, where the ‘academic’ conference was transformed into something else.  It moved beyond the didactic and performative to become a safe location where people could speak out and exchange and share knowledge both within and beyond the institution. Continue reading

Where have all the flowers gone? Remembering Aberfan.

October 21st 2016 marks the 50th anniversary of the Aberfan disaster. At 9.15 am on that day in 1966, just as Pantglas junior school was beginning its first lesson, a coal tip situated above this small village near the South Wales industrial town of Merthyr Tydfil slid down the mountain enveloping first a farm and then Pantglas school itself.  Though some did manage to escape, it was a catastrophe that claimed the lives of a 144 people, 116 of whom were children. Though Wales is historically no stranger to mining disasters – between the years of 1853 and 1974 24,470 colliery workers were killed at work in South Wales -the Aberfan disaster, because of the loss of so many young lives and the impact that has had on the community since, is the single most shocking event in modern Welsh history.

This week Cardiff University’s School of Journalism, Media and Cultural Studies held a one day conference  focussing on the themes of remembering, forgetting and moving on in the media and in the community. It brought together not only survivors of the tragedy but also media practitioners and academics including photojournalist I. C. Rapoport , whose presentation was of a breathtaking poignancy which moved all to tears,  and the elder statesman of the Welsh media, Vincent Kane, who reported from Aberfan in 1966.

Continue reading

Journalists at risk undermine us all

This post from Prof. Richard Sambrook was originally posted on the INSI website

csm_000_E39MV_01_b48b5ba098This month I stand down as Chair of INSI after nearly five years – and many more having been involved with or supporting the organisation. It provides some perspective.

INSI is a charity focused on safety and the prevention of harm to journalists and media workers around the world. It is supported by news organisations seeking to look after their staff and freelancers and to that extent is focused very much on real-time, in-the-field journalism.

But to really understand the current risks to journalists – and to journalism – we need to take a more strategic view. The safety of journalists has wide social and political importance as well. And if we are to tackle the corrosive issue of impunity for those who kill journalists, that social and political link needs to be recognised and pursued.

Exposing corruption

Civil society relies upon information to provide citizens with the opportunity to build political representation, grow economic capacity, improve public health and education and strengthen the quality of life. In providing that information, journalism can oversee the formation and implementation of policy and shine a light on corruption, human rights abuses or poor governance.

Continue reading

Why we are moved by images of children in war….and why that’s not enough

Few images have captured the peculiar horrors of the war in Syria more powerfully than the photograph and short video that emerged recently showing five-year-old Omran Daqneesh sitting in an ambulance after being rescued from the aftermath of an airstrike in Aleppo.

Within minutes of the video (reportedly filmed on August 17 by photojournalist Mustafa al-Sarout) being uploaded by the Aleppo Media Centre the images were being shared on social media and gaining the attention of Western newsrooms. As the Financial Times reported, 24 hours after the original YouTube report was posted, it had had 350,000 views and been shared thousands of times. Former foreign secretary David Miliband, currently president of the International Rescue Committee, tweeted:

Tragic image of young boy in Aleppo reawakens the world to the most innocent victims of Syrian war: children. 6M remain in need.

Continue reading

Local journalism in crisis.

In October 2015, at a cost of £220m, Trinity Mirror, the parent company of Mirror newspapers and the Sunday People, took complete control of Local World – publisher of around 100 local newspaper titles. The purchase has worked out well for the newspaper group – This is Money reported that the company’s share price rose 7% to 80.0p on August 1 following the company’s announcement of a 42% increase in profits for the half year to £66.9m on revenues of £374.7m.

Trinity Mirror’s chief executive, Simon Fox, told the BBC that the acquisition of Local World brought with it sales and profits across a significant number of respected titles. The company’s concentration, he said, was on digital, adding:

There may well be a time when there are no papers … I hope and think papers have a long life ahead of them – at least 10 years.

I suppose this is called hedging your bets and with the latest figures issued by Trinity Mirror indicating that overall print revenue has fallen by 10.3%, the focus is also on tight management. The Guardian reports that the company plans to make savings of £15m this year, largely as a result of newsroom costcutting. Periodic industrial action by journalists across most of the the group’s titles is the new normal.

Continue reading

Fox News: Out with the old – in with the old familiar.

The resignation yesterday of Roger Ailes, Chairman and Chief Executive of Fox News in the US, sent shock waves through an American media system currently struggling, like everyone else, to make sense of Donald Trump’s performance at the Republican Party convention in Cleveland, Ohio.

Events began on to take shape on July 6th when Gretchen Carlson, a former Fox newscaster, filed a lawsuit accusing Ailes of sexual harassment. This triggered an internal investigation by Fox News which has now led to the downfall of its CEO. The particulars of the departure are still a little obscure but the New York Times   reports that Ailes departs with around a $40 million settlement agreement.

Though relatively unknown in the UK, the 76 year old Ailes has for decades enjoyed a position of some influence in US cultural and political life. As a former advisor to Presidents Nixon and George H.W. Bush, this was a man, according to Richard Wolffe  who had the power to make or break presidential campaigns. He is credited with building Fox News into the most watched cable news channel with unquantifiable benefits for Republican politics. So his resignation, resulting from accusations of sexual harassment of female colleagues going back 25 years, is hugely significant.

Continue reading